Правила та умови використання Perkset

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Замовник послуг – особа, з якою підписаний Договір щодо надання послуг по доступу до мобільного додатку «Perkset» для користувачів мобільного додатку. В розумінні даних Правил та умов використання мобільного додатку(далі за текстом-  Умов та Правил) Замовник послуг та Користувач мобільного додатку є однією особою. 

1.2.  Користувач мобільного додатку (далі – Користувач) – будь-яка фізична особа, якій Замовник надав доступ та, яка користується послугами мобільного додатку «Perkset», що не суперечать умовам використання цього Мобільного додатку та законодавству. 

1.3. Мобільний додаток «Perkset» (далі – «Мобільний додаток») – програмне забезпечення, що призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, що створено на базі додатку PERKSET, в якому розміщені Акції та Спеціальні Пропозиції. Мобільні додатки розміщені на інтернет майданчиках Google Play Market, Apple AppStore, а також можуть бути розміщені на внутрішніх ресурсах субагентів Платформи.

1.4. Політика конфіденційності – діяльність з управління та керівництва сервісом, яка не підлягає розголосу.

1.5. Припинення надання Послуг – припинення надання Послуг Виконавця до усунення причин, що призвели до цього припинення, в тому числі у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань.

1.6. Акція, Спеціальна Пропозиція (далі по тексту Акція) – тимчасовий або постійний захід, спрямований на реалізацію Товарів та/або Послуг з механізмом підтвердження наявності, який доступний в мобільних додатках Платформи.

1.7. Бенефіт – відображення Акції в мобільному додатку, де вказано порядок використання та механізм підтвердження Користувачу, після здійснення повної або часткової оплати (в разі необхідності) Товарів та/або Послуг Мобільного додатку. 

Термін дії Бенефіту – період часу, впродовж якого діє Акція .

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Дані Правила та умови є частиною Договору укладеного між Виконавцем та Замовником послуг, за умовами якого Виконавець надає Замовнику, а останній в свою чергу користувачу дані для аутентифікації в мобільному додатку. 

Додаток є програмою хмарної комунікації між “Користувачами” і WEB-інтерфейсом Програми, розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android» (далі – мобільні пристрої).

2.2. Дані Умови та правила встановлює однакові умови для всіх Користувачів.

2.3. Сторони гарантують, що володіють необхідною цивільно-правовою дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для виконання Умов та правил відповідно до його умов.

2.4. Встановлення Додатка на мобільний пристрій Користувача та його використання є акцептом і підтвердженням згоди Користувача з даними Умовами та правилами.

2.5. Приймаючи умови даних Правил та умов, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його даних, у тому числі персональних.

2.6. Перед початком роботи Мобільного додатку Користувач вводить свої особисті дані та проводить реєстрацію, яка включає адресу електронної пошти та пароль доступу, що були надані Виконавцю для створення облікового запису. Також користувач надає додаткову інформацію про себе, що містить відомості про номер телефонного зв’язку, посаду та місце роботи.      

2.7. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені  Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до  цих Правил та умов означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2.8. Звернення, пропозиції і претензії Користувачів, пов’язані з функціонуванням Мобільного додатку, можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти: support@perkset.club.

2.9. Приймаючи умови даних Правил та умов, Користувач підтверджує своє право і дієздатність, а також достовірність своїх персональних даних та приймає на себе всю відповідальність за їх точність і повноту.

2.10. Користувач приймає на себе всі можливі ризики, в тому числі матеріальні, пов’язані з його діями по використанню Додатка.  Додаток надається в користування за принципом «як є». Виконавець не несе відповідальності за помилки, збої у роботі інтернет-провайдерів.

2.11. Виконавець надає Користувачеві права доступу і використання Мобільного додатка на даних Умовах та Правилах.

2.12. Термін акцепту даних правил необмежений.

2.13. Користувач підтверджує, що ознайомився з усіма фунціональними властивостями та характеристиками Мобільного додатку. Користувач несе ризик невідповідності Мобільного додатку своїм побажанням та потребам.

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися даних Умов та правил.

3.2. Користувач має право використання Додатку виключно з метою особистого використання відповідно до даних Умов та Правил.  

3.3. Користувач зобов’язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів інших правовласників, третіх осіб.

3.4. Користувач зобов’язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

3.5. Користувачеві заборонено:

– самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Мобільного додатку або іншим чином перетворювати Мобільний додаток або його частину в вихідний код, а також здійснювати реверс-інжиніринг Мобільного додатку;

– копіювати Мобільний додаток або будь-яку частину програмного продукту;

– змінювати Мобільний додаток, або будь-яку його частину;

– використовувати несанкціоновані видозмінені версії Мобільного додатку або його частин, а також не створювати та не використовувати подібних продуктів та/або конкурентного програмного продукту або отримувати несанкціонованого доступу до Мобільного додатку;

– вчиняти дії, спрямовані на порушення функціонування Мобільного додатку.

3.6. Користувач несе особисту відповідальність за використання Мобільного додатку будь-якими способами, прямо не дозволеними цими Умовами та правилами.

3.7. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Мобільним додатком, в тому числі передавати доступ до мобільного додатку або надавати знімки екрану інтерфейсу додатку третім особам.

3.8. Перед установкою Мобільного додатку у свій мобільний пристрій Користувач зобов’язаний ознайомитися з усією інформацією про Мобільний додаток, яка розміщена на сайті.

Установка Мобільного додатку у мобільний пристрій підтверджує виконання Користувачем зазначеного в цьому пункті зобов’язання. У разі незгоди з умовами та правилами, використання Мобільного додатка Користувачем повинно бути негайно припинено.

3.9. Умови використання Мобільного додатка, зазначені на сайті: perkset.club/terms можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку. При  цьому продовження використання Мобільного додатка після внесення змін і/або таких доповнень означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

3.10. Користувач надає згоду Виконавцеві здійснювати обробку його персональних даних для поліпшення сервісу, повідомлення про оновлення функціональності, нові товари, послуги і збору статистики.

3.11. Користувач має право запитувати додаткові ідентифікатори доступу у Виконавця шляхом надсилання повідомлення Виконавцю за допомогою електронних каналів зв’язку.

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право передавати права та обов’язки за цими Умовами та Правилами третім особам без додаткової згоди Користувача.

4.2. Виконавець має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Програми, в тому числі направляти рекламні, інформаційні та інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.

4.3. Виконавець має право реалізовувати Користувачу інформаційні послуги щодо умов Акції та здійснювати технічну та інформаційну підтримку Користувачів.

4.4. Виконавець має право вносити зміни до інформації розміщеної в Мобільному додатку та доступу користувачів, відповідно до заявки останніх.

4.5. Виконавець зобов’язується передавати Користувачу звіти про використання Мобільного додатку в розрізі ідентифікаторів доступу до мобільного додатку.

4.6. Виконавець має право оновлювати зміст вносити зміни до Мобільного додатку, змінювати зовнішній вигляд, змінювати перелік функціональних можливостей, на свій розсуд без попереднього погодження з Користувачем. Виконавець має право повідомляти Користувача про деякі оновлення та модифікації за допомогою публікації оголошення на сайті , в інтерфейсі Мобільного додатку та за допомогою електронної пошти на адресу Користувача.

4.7. Виконавець має право проводити технологічні перерви в роботі та доступності Мобільного додатку, які розглядаються як використання Мобільного додатку в штатному режимі та не є підставою для перерахунку сплаченої Користувачем винагороди Виконавцю. Технологічні перерви можуть проводитися в тому числі для поновлення функціональності Мобільного додатку. Технологічні перерви не можуть перевищувати 48 годин за один календарний місяць і повинні проводитися в основному з 18:00 по 9:00 за київським часом.

4.8. Виконавець має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини в разі виявлення порушень Користувачем цієї цих Правил на умов. 

4.9. Виконавець має право з урахуванням вимог даних Правил та умов здійснювати обробку персональних даних Користувача. Дані використовуються для поліпшення сервісу і збору статистики по ринку.

4.10. Виконавець має право обмежити, призупинити або припинити користування Додатком та деактивувати ідентифікатори доступу без відшкодування Користувачеві понесених збитків, в тому числі в разі, якщо у Розробника є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (навмисно чи ненавмисно):

– при користуванні Додатком порушують законодавство, положення цих Умов та правил або права і законні інтереси третіх осіб;

– користуються Додатком недобросовісно, надмірно або не у відповідності з його призначенням;

– завдають шкоди Додатку або його працездатності;

– здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації, яка міститься в ньому;

– створюють загрозу збою технічних і/або програмних засобів Виконавця і/або третіх осіб.

– недотримуються умов оплати;

– недотримуються умов передачі даних та інформації, необхідної для функціонування Мобільного додатку;

– при підозрілій активності зі сторони Користувача, що може нашкодити функціонуванню Мобільного додатку або даним;

– якщо йдеться про конфлікт інтересів або шкідливі дії зі сторони Користувача або третіх осіб.

У випадку обмеження доступу Виконавець зобов’язаний повідомити контактних осіб Користувача, про такі дії у строк не пізніше 3 (трьох) днів з моменту застосування такого обмеження.

4.11.  Виконавець має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком в разі прийняття відповідного рішення державного чи іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та Міжнародними правилами/законами.

5 . ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Для виконання цих Умов та правил можуть залучатися треті особи. Користувач підтверджує, що зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і власникові прав на використання Мобільного додатка, в тому числі щодо використання персональних даних Користувача.

5.2. Користувач та/або Замовник гарантують, що не будуть робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Виконавцю і операторам стільникового мобільного зв’язку або іншим особам.

5.3. У разі порушення правил використання Мобільного додатка, обов’язків Користувача і заборон, зазначених у розділі 3 даних Правил та умов, Користувач та/або Замовник зобов’язується відшкодувати Виконавцю збитки, завдані такими діями в повному обсязі.

5.4. Користувач та/або Замовник несе повну особисту відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Мобільного додатка, встановленому на мобільний пристрій Користувача.

5.5. У разі втрати, видалення, пошкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача всю відповідальність несе Користувач.

5.6. Визнаючи міжнародний характер інтернету, Користувач приймає на себе відповідальність за дотримання всіх місцевих правил і законів, що стосуються дій Користувача в мережі.

5.7. Користувач Мобільного додатку зобов’язується не виконувати дій, які можуть розглядатись як порушення законодавства України або норм міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Мобільного додатку.

5.8. Виконавець не здійснює ніяких компенсацій на користь Користувача, а також не несе відповідальність за збитки Користувача або третіх осіб, в тому числі через невідповідність очікуванням Користувача або третіх осіб, що були спричинені інформацією з Мобільного додатку.

5.9. Виконавець не здійснює ніяких компенсацій на користь Користувача, а також не несе відповідальність за збитки Користувача або третіх осіб, що були спричинені використанням або неможливістю використання Мобільного додатку.

5.10. Виконавець не несе відповідальності за якість і безпечність товарів та/або послуг, що пропонуються для продажу, а також за відповідність таких товарів та/або послуг вимогам чинного законодавства України.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1 Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких Фізичних осіб у тому, які були або будуть передані іншій стороні у зв’язку або на виконання даних Правил та умов, були отримані та знаходяться у користуванні сторін правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Сторони засвідчують і гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій стороні по Угоді для їх подальшої обробки з метою виконання даних Правил та умов, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі іншій стороні персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цих Умов та правил та/або із захистом прав Сторони, або якщо це необхідно для реалізації прав та обов’язків, передбачених законом.

6.3. Право Сторін на передачу вищевказаних персональних даних нічим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб. Також сторони підтверджують, що отримали повідомлення про включення персональних даних суб’єктів персональних даних до бази персональних даних, також повідомленні про свої права, як суб’єкт персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.4. Сторони дійшли до згоди, про те що Замовник погоджуючись з даними Умовами та правилами надає згоду на розсилки новин та використовувати персональні дані надані Замовником за для:

– точної ідентифікації Особи;

– встановлення та підтримання з Особою зворотнього зв’язку;

– індивідуалізація послуг для Особи;

– стимулювання збуту товарів;

– надання Особі інформації про оновлення товарів, про спеціальні пропозиції, ціни, а також для розсилки інформаційних новин та інших матеріалів.

6.5. Замовник має право відмовитись від розсилок шляхом направлення повідомлення на електронну адресу support@perkset.club.

7. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

7.1. Політика конфіденційності містить опис дій щодо використання особистих даних Користувача. Особисті дані включають будь-які дані про Користувача як фізичну особу та інформацію щодо діяльності Користувача, наприклад, інформацію щодо використання Мобільного додатку, коли таке використання безпосередньо пов’язане з особистими даними Користувача.

7.2. Реєструючись у Мобільному додатку Користувач приймає цю Політику конфіденційності та надає згоду Виконавцю на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних (в т. ч. інформації про нього з обмеженим доступом) з метою надання доступу до послуг у Мобільному додатку. Персональні дані Користувача також можуть надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє відношення до надання доступу до послуг у Мобільному додатку, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.3. Виконавець зобов’язується докладати всіх зусиль, включно із застосуванням шифрування даних, технологій обмеження доступу та біометричної ідентифікації користувачів, залучення третіх осіб для забезпечення безпеки даних, задля збереження, протидії несанціонованому використанню та доступу до будь-якої інформації в Мобільному додатку.

7.4. Зобов’язання сторін відносно секретності і невикористання інформації не будуть розповсюджуватися на загальнодоступну інформацію та таку інформацію, що не може становити комерційну таємницю відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Користувач визнає, що навіть у випадку дотримання Виконавцем всіх можливих методів обмеження доступу до даних та збереження безпеки, Виконавець не несе відповідальності за дії користувачів Мобільного додатку, яким було надано доступ відповідно до створених ідентифікаторів доступу, що призвели до порушення умов даних Правил.

7.6. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

Для реєстрації у Мобільному додатку Виконавець має право вимагати від Користувача надання даних, необхідних для надання послуг з використання Мобільного додатку.

Виконавець має право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати особисті дані Користувача, в т. ч. його IP-адресу, тип і версію програмного забезпечення, екрани Мобільного додатку, які  переглядав Користувач, час знаходження на певному екрані, взаємодію із екраном, дані з камери пристрою Користувача, дані його місцезнаходження, дані книги контактів Користувача та ін.

7.7. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Виконавець має право використовувати особисті дані Користувача з метою:

  • реєстрації у Мобільному додатку та сервісах, що є невід’ємною його частиною;
  • належного надання послуг у Мобільному додатку;
  • обробки запитів та операцій Користувача щодо цього Мобільного додатку;
  • аналізу та вивчення потреб Користувача щодо вдосконалення роботи функціоналу та сервісів Мобільного додатку;
  • запобігання, виявлення та розслідування потенційно заборонених чи незаконних дій, включаючи шахрайство;
  • розслідування порушень цих Правил або їх дотримання, а також захист інтересів та прав Компанії чи інших осіб, що мають прямий або опосередкований влив в частині забезпечення працездатності Мобільного додатку;
  • комунікації з Користувачем з метою надання йому інформації щодо використання Мобільного додатку, його сервісів та спеціальних пропозицій.

7.8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Виконавець не розкриває особисті дані Користувача третім особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або даними Правилами та Умовами.

Виконавець не передає особисті дані Користувача третім особам, крім випадків:

  • Виконавець може передавати особисті дані Користувача третім особам за умови надання згоди останнього;
  • Виконавець може передавати особисті дані Користувача довіреним підприємствам чи особам з метою їх обробки, аналізу та використання за умови, що такі дії не суперечать Політиці конфіденційності Компанії;
  • якщо використання, збереження чи розголошення таких даних є необхідним для того, щоб відповідати вимогам законодавства, регулюванню або виконанню запитів державних органів.
 
7.8.1. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Виконавець не продає, не надає в оренду та не передає будь-які особисті дані Користувача стороннім особам.

Виконавець має право залучати сторонніх постачальників або осіб для надання певних послуг від імені Виконавця, аналітичних або інших служб, такі сторонні постачальники/служби можуть збирати, аналізувати та використовувати інформацію про Користувача та дані щодо використання Мобільного додатку. Виконавець та/або постачальники Виконавця можуть зберігати таку інформацію та надавати доступ до цієї інформації третім особам, якщо це необхідно, щоб надати Користувачу послуги Виконавця.

7.8.2. БЕЗПЕКА ДАНИХ

Виконавець не гарантує абсолютної безпеки даних у разі несанкціонованого доступу третіх сторін.

Виконавець не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, злочинців та інших правопорушників чинного законодавства, які можуть порушувати положення даних Правил та Умов, намагаючись збирати повністю або частково особисті дані Користувача та використовувати їх.

 
7.8.3. ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Вік Користувача Мобільного додатку на дату реєстрації у Мобільному додатку має складати не менше 16 років. Незважаючи на те, що особи до досягнення 16 років можуть незаконно користуватись Мобільним додатком, Компанія не несе жодної відповідальності за можливі наслідки при порушенні умов використання Мобільного додатку.

7.9. ЗМІНИ ПРАВИЛ ТА УМОВ 

Виконавець має право змінювати Правила та умови будь-коли, без попереднього повідомлення Користувача. Будь-які зміни, які Виконавець може вносити до Правил та умов в майбутньому, буде розміщено у публічному доступі та у Мобільному додатку, про що Користувача буде додатково повідомлено.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням даних Правил та умов, Користувач і власник мобільного додатку докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді за місцем знаходження Виконавця.

8.2. Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цими Умовами та Правилами, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.

8.3. Ці Умови та правила набувають чинності для Користувача з моменту встановлення Мобільного додатку в мобільний пристрій і діє безстроково, протягом усього періоду використання Користувачем Мобільного додатку.

8.4. Ця Правила та умови складені українською мовою.

8.5. Якщо будь-яке положення даних Правил та умов буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

8.6. Доменне ім’я “perkset.club”, надалі “Домен”, та пов’язаний з ним мобільний додаток, надалі “Мобільний додаток”, є власністю ТОВ “Лонч Фабрик”, компанії, належним чином зареєстрованої відповідно до законодавства України, з реєстраційним номером ЄДРПОУ 43628013 та юридичною адресою: 010011, м. Київ, вул. П. Мирного, буд. 11, офіс 2/24, надалі “Компанія”.

8.6.1. Компанія володіє всіма правами, титулами та інтересами щодо Домену та Мобільного додатку, включаючи, але не обмежуючись, всі авторські права, торгові марки та всі інші права інтелектуальної власності на них. Будь-яке використання Домену та Мобільного додатку, прямо не дозволене цими умовами, є порушенням цих умов і може порушувати закони про авторське право, торгові марки та інші закони.

8.6.2. Компанія залишає за собою право захищати свої права інтелектуальної власності в повному обсязі, передбаченому законом.

8.6.3. Ці умови не надають користувачам жодної ліцензії або права на використання будь-якої торгової марки, патенту, права на дизайн, авторського права або будь-яких інших прав інтелектуальної власності Компанії, як зареєстрованих, так і незареєстрованих, за винятком випадків, прямо передбачених цими умовами. Будь-яке інше використання або відтворення Домену або Мобільного додатку, або будь-якої їх частини, суворо заборонено без прямої письмової згоди Компанії.

 
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цими Правилами та умовами, якщо вони стались як наслідок обставин непереборної сили, наприклад, пожежі, повені, землетрусу, воєнних дій, ембарго на експорт і імпорт, пандемії, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даних Правил. При цьому термін виконання зобов’язань за цими Правилами та умовами відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини та їхні наслідки.

9.2. Сторона, у якої виникли обставини, що не дозволяють їй виконувати зобов’язання, зобов’язана в п’ятиденний термін сповістити про настання й припинення вищевказаних обставин іншу Сторону. Невчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому.

9.3. Доказом наявності та тривалості дії обставин форс-мажору повинна слугувати довідка компетентного органу України.